ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG – NGƯỜI DÙNG

Hiệu lực kể từ ngày: 01/11/2022

NẾU BẠN CẦN DỊCH VỤ Y TẾ KHẨN CẤP, HÃY GỌI 115 HOẶC GỌI VÀO SỐ HỖ TRỢ CỦA TRUNG TÂM CẤP CỨU GẦN NHẤT ĐỂ GỌI XE CỨU THƯƠNG HOẶC NGAY LẬP TỨC ĐẾN BỆNH VIỆN GẦN NHẤT

I.        ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. Trong Điều Khoản Sử Dụng này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi, các thuật ngữ dưới đây sẽ có nghĩa như sau:

“Tài Khoản” có nghĩa là một tài khoản trực tuyến mà NGƯỜI DÙNG mở trên một nền tảng công nghệ của BÁC SỸ ƠI, để ghi lại, lưu trữ thông tin y tế cá nhân; kết nối với CHUYÊN GIA; thực hiện hay sử dụng dịch vụ chăm sóc và/ hoặc quản lý sức khoẻ từ xa;

“Tài Khoản Phụ” có nghĩa là tài khoản của NGƯỜI PHỤ THUỘC của NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ, được NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ tạo ra bên trong Tài Khoản của NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ để sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên Nền tảng Bác Sỹ Ơi;

“DỊCH VỤ” có nghĩa là các hoạt động bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ kết nối thiết bị; và/ hoặc lưu trữ thông tin; và/ hoặc đặt lịch tư vấn; và/ hoặc sử dụng dịch vụ tư vấn; và/ hoặc dịch vụ quản lý sức khoẻ và các dịch vụ khác được cung cấp trên Nền tảng Bác sỹ ơi do YTECH quyết định tại từng thời điểm;

“Dịch Vụ Tư Vấn” là dịch vụ do CHUYÊN GIA cung cấp trên Nền tảng. NGƯỜI DÙNG đăng ký lịch hẹn hay còn gọi là lịch khám với CHUYÊN GIA theo lịch làm việc do CHUYÊN GIA cài đặt sẵn. Đến đúng giờ hẹn, CHUYÊN GIA và NGƯỜI DÙNG cùng kết nối để ham gia buổi khám, tư vấn trên Nền tảng.

“Dịch Vụ Quản lý và chăm sóc sức khoẻ” là dịch vụ do CHUYÊN GIA cung cấp trên Nền tảng. NGƯỜI DÙNG đăng ký gói Dịch Vụ Quản lý và chăm sóc sức khoẻ với CHUYÊN GIA trong thời hạn xác định để được CHUYÊN GIA xem xét các thông số sức khoẻ và cung cấp tư vấn qua tin nhắn hay cuộc gọi cho NGƯỜI DÙNG khi CHUYÊN GIA thấy cần thiết. Khi tham gia gói Dịch Vụ Quản lý và chăm sóc sức khoẻ, NGƯỜI DÙNG mặc nhiên đồng ý và cho phép hệ thống Nền tảng tự động chuyển toàn bộ thông số sức khoẻ của NGƯỜI DÙNG cho CHUYÊN GIA.

“Ngày Làm Việc” có nghĩa là bất kỳ ngày nào không phải ngày thứ bảy, chủ nhật, hoặc ngày lễ, tết, các ngày mà các ngân hàng/ tổ chức tín dụng tại Việt Nam không hoạt động theo quy định của từng ngân hàng/ tổ chức tín dụng tương ứng;

“NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ” có nghĩa là NGƯỜI DÙNG tự nguyện đồng ý với các quy định trong ĐKSD này và Chính sách bảo mật để tạo tài khoản trên Nền tảng; và/ hoặc sử dụng bất kỳ DỊCH VỤ nào cung cấp trên Nền tảng; NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ còn được gọi là “bạn” tuỳ theo ngữ cảnh;

“NGƯỜI PHỤ THUỘC” có nghĩa là NGƯỜI DÙNG dưới 18 tuổi và là chủ Tài Khoản Phụ;

“CHUYÊN GIA” hay “CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ” có nghĩa là NGƯỜI DÙNG tự nguyện đồng ý với các quy định trong ĐKSD này; ký hợp đồng với YTECH để tạo tài khoản trên Nền tảng nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn và quản lý sức khoẻ từ xa cho NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ phù hợp với các quy định trong ĐKSD này;

“NGƯỜI DÙNG” có nghĩa là NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ hoặc NGƯỜI PHỤ THUỘC hoặc CHUYÊN GIA tùy theo DỊCH VỤ sử dụng hay cung cấp trên Nền tảng và phù hợp với quyết định của YTECH tại từng thời điểm;

“Thông Tin Bảo Mật” có nghĩa là bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào như được định nghĩa trong ĐKSD này và các thông tin được coi là bí mật hoặc độc quyền (ngoài Dữ Liệu Cá Nhân) được tiết lộ, cung cấp bởi một bên (Bên Tiết Lộ) cho (các) Bên còn lại (Bên Nhận Thông Tin) trên/ thông qua việc sử dụng Nền tảng, bao gồm tất cả các thông tin về NGƯỜI DÙNG và/ hoặc về CHUYÊN GIA (bao gồm các thông tin cung cấp, tiết lộ về y tế cá nhân, giao diện truy cập, chi tiết truy cập, số lượng, thời gian, thời lượng sử dụng thiết bị hoặc truy cập NỀN TẢNG, v.v. như Số Nhận Dạng Thiết Bị Di Động Quốc Tế (IMEI), thông tin liên lạc, số điện thoại, cấu hình mạng, thông tin vị trí, tên người nhận hóa đơn, giá dịch vụ, lịch sử thanh toán giao dịch (nếu có) và các chi tiết khác liên quan đến việc thanh toán, các thông tin về mặt thương mại, kỹ thuật hoặc tài chính liên quan đến ĐKSD này, hoặc bất kỳ thông tin nào của YTECH (bao gồm nhưng không giới hạn tất cả bí mật kinh doanh, bí quyết, bằng sáng chế, nghiên cứu, phát triển hoặc thông tin kỹ thuật, các sản phẩm hoặc thông tin có tính chất bảo mật và độc quyền, Quyền Sở Hữu Trí Tuệ, các kế hoạch kinh doanh, hoạt động hoặc hệ thống kinh doanh, tình hình tài chính và kinh doanh, thông tin chi tiết về khách hàng, nhà cung cấp, thông tin liên quan đến các quản lý, giám đốc hoặc nhân viên của YTECH), các thông tin tiếp thị, ấn phẩm, các hợp đồng, tất cả các loại thông tin mật khác mà không xét đến hình thức, định dạng hoặc phương tiện, cho dù là dưới dạng đọc được bằng máy hay bằng mắt thường, bao gồm dưới hình thức văn bản, lời nói hoặc hình thức hữu hình, và bao gồm cả các thông tin được trao đổi hoặc có được thông qua các cuộc hội họp, văn bản, thư từ trao đổi hoặc việc nhận xét, phân tích các vật thể hữu hình;

“Bên Tiết Lộ” có nghĩa là bên mà từ đó Thông Tin Bảo Mật được tạo ra và tiết lộ cho “Bên Nhận Thông Tin”;

“Bất Khả Kháng” có nghĩa là sự kiện xảy ra một các khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các sự kiện thiên tai, bạo động hoặc bất ổn dân sự, chiến tranh hoặc xung đột vũ trang, cháy nổ, đình công, dịch bệnh, v.v.; và “Bất Khả Kháng” khi được áp dụng cho YTECH liên quan đến DỊCH VỤ sẽ bao gồm cả khủng hoảng đường truyền internet và bất kỳ sự cố kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát của YTECH mà có thể ảnh hưởng đến tính ổn định và vận hành của NỀN TẢNG;

“Điều Khoản Sử Dụng” hay “ĐKSD” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện chung và bất kỳ phụ lục nào của ĐKSD này và tất cả các sửa đổi, điều chỉnh, hoặc bổ sung của ĐKSD này bởi YTECH tại từng thời điểm;

“YTECH” có nghĩa là Công ty TNHH YTECH, một công ty được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có giấy chứng nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0315441858, và bất kỳ công ty liên kết nào khi được áp dụng;

“Ứng Dụng” có nghĩa là các phần mềm ứng dụng di động Bác Sỹ Ơi mà YTECH có quyền sở hữu và toàn quyền sử dụng, có chức năng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn, chăm sóc và quản lý sức khoẻ của NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ, dịch vụ này do các CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ đã đăng ký, có khả năng và năng lực thực hiện việc cung cấp DỊCH VỤ theo yêu cầu của NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ;

“Nền tảng” có nghĩa là các phần mềm ứng dụng di động có tên “Bác Sỹ Ơi” có tên trên kho ứng dụng là “BS ơi” (“Ứng dụng”) và các trang website liên kết bao gồm nhưng không giới hạn: www.bacsyoi.net, www.ytech.vn, www.yscan.vn (“trang web”), tất cả gọi chung “Nền tảng” theo các Điều Khoản Sử Dụng này và thuộc quyền sở hữu cũng như quyền sở hữu trí tuệ của YTECH;

“Quyền Sở hữu Trí tuệ” có nghĩa là tất cả quyền đối với tài sản trí tuệ bao gồm nhưng không giới hạn đối với các bằng sáng chế, sơ đồ mạch, nhãn hiệu, thương hiệu, tên thương mại, thiết kế, quyền tác giả, quyền liên quan, sở hữu công nghiệp, bí quyết, phát minh, công thức, bí mật kinh doanh và Thông Tin Bảo Mật, và bất kỳ tài sản trí tuệ khác ở bất kỳ đâu trên thế giới, và cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa, hoặc có thể đăng ký được hay không, hoặc đang trong quá trình đăng ký, và toàn bộ các quyền đó khi được gia hạn hoặc khôi phục, và tất cả các đơn đăng ký bảo hộ có liên quan đến các điều trên;

“Bên”, tùy theo ngữ cảnh tương ứng, có thể là CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ hoặc

NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ hoặc YTECH; YTECH và NGƯỜI DÙNG; hoặc YTECH và CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ hoặc NGƯỜI DÙNG và CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ, hoặc YTECH và NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ và CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ theo đây được gọi chung là “Các Bên”;

“Dữ Liệu Cá Nhân” hay “Thông tin cá nhân” có nghĩa là thông tin cá nhân là các thông tin góp phần định danh một cá nhân cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số điện thoại, email, thông tin về số tài khoản, địa chỉ gửi thư, ngày sinh, và bất kỳ thông tin sức khoẻ cá nhân mà cá nhân khai báo trong các giao dịch đặt lịch tư vấn, mua thiết bị & thanh toán DỊCH VỤ của NGƯỜI DÙNG trên Nền tảng và những thông tin khác (nếu có);

“Chính Sách Bảo Mật” có nghĩa là Chính Sách Bảo Mật của YTECH có thể truy cập tại trang web có địa chỉ https:\/\/ytech.vn//ytech.vn\/\/ytech.vn//www.ytech.vn//www.ytech.vn/vn/chinhsachbaomat/, được điều chỉnh tùy từng thời điểm và trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng;

“Xử lý” liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân, có nghĩa là việc thu thập, ghi chép, nắm giữ và/hoặc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân và/hoặc thực hiện bất kỳ hành động hoặc chuỗi hành động nào đối với Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm:

a. Tổ chức, nhập liệu và/hoặc thay đổi Dữ Liệu Cá Nhân;

b. Phục hồi, tham khảo và/hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân;

c. Tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân bằng cách truyền tin, chuyển nhượng, phát tán hoặc cung cấp bằng cách khác; hoặc

d. Căn chỉnh, kết hợp, sửa chữa, xóa và/hoặc phá hủy Dữ Liệu Cá Nhân.

“Phí Dịch Vụ” có nghĩa là phí bằng Đồng Việt Nam, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng mà NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ phải trả cho việc sử dụng các DỊCH VỤ được quy định trong ĐKSD này của các CHUYÊN GIA. Phí Dịch Vụ này có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào chính sách của YTECH và Bên có liên quan khi áp dụng;

2.      Giải thích: Trong ĐKSD này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi:

“VNĐ” có nghĩa là đồng tiền hợp pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Dẫn chiếu đến Điều và Đoạn có nghĩa là dẫn chiếu đến các các điều, và đoạn của ĐKSD này.

Bất kỳ dẫn chiếu đến “cá nhân, tổ chức” sẽ có nghĩa bất kỳ cá nhân, đối tác, liên doanh, hợp danh, tổ chức uỷ thác, YTECH, hiệp hội, nhà nước, cơ quan hoặc phòng ban nhà nước hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

Các tiêu đề của điều và đoạn được sử dụng trong ĐKSD này chỉ nhằm mục đích cho việc dẫn chiếu được thuận tiện và sẽ không ảnh hưởng đến cấu trúc hoặc giải thích của bất kỳ quy định mà nó dẫn chiếu đến.

Các từ số ít bao hàm cả nghĩa số nhiều và ngược lại.

Nếu một từ hoặc cụm từ được định nghĩa, các dạng ngữ pháp khác của từ hoặc cụm từ đó sẽ có nghĩa tương ứng.

Những từ chỉ một giới bao gồm tất cả các giới.

Dẫn chiếu đến văn bản bao gồm bất kỳ phương pháp nào thể hiện hoặc tái hiện từ ngữ, con số, bản vẽ hoặc ký hiệu dưới hình thức hữu hình hoặc nhìn thấy được;

Dẫn chiếu đến một Bên trong bao gồm cả các bên kế nhiệm, bên thay thế được phép và bên nhận chuyển nhượng được phép của bên đó;

Dẫn chiếu đến pháp luật hoặc một quy định của pháp luật bao gồm cả việc sửa đổi hoặc ban hành lại của quy định đó, quy định pháp luật thay thế quy định đó và quy chế hay văn bản pháp luật được ban hành theo quy định đó;

Việc nêu bất cứ điều gì sau từ “kể cả”, “bao gồm cả”, “ví dụ như”, hay những cách nói tương tự, không giới hạn việc đưa vào bất kỳ điều nào khác

II. TOÀN BỘ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

 1. ĐKSD này và tất cả sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm sẽ có giá trị ràng buộc đối với NGƯỜI DÙNG liên quan đến việc sử dụng DỊCH VỤ.
 2. NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ có quyền được hưởng các chương trình ưu đãi của YTECH và CHUYÊN GIA (nếu có) phụ thuộc vào các chính sách ưu đãi được áp dụng bởi YTECH và CHUYÊN GIA và được YTECH thông báo tại từng thời điểm.
 3. ĐKSD này, khi được áp dụng, bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa NGƯỜI DÙNG và YTECH (đối với CHUYÊN GIA, ĐKSD này liên quan đến các nội dung được đề cập đến trong Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh với YTECH) và thay thế toàn bộ các thỏa thuận hoặc ghi nhớ, điều khoản, cơ sở thiết lập thỏa thuận hoặc điều kiện trước đó, cho dù được thể hiện một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, được thực hiện bằng lời nói hoặc bằng văn bản giữa Các Bên.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của YTECH

a. Quyền của YTECH

i. YTECH có quyền yêu cầu NGƯỜI DÙNG cung cấp thông tin, tài liệu chính xác liên quan đến NGƯỜI DÙNG và NGƯỜI PHỤ THUỘC có Tài Khoản Phụ trong Tài Khoản của NGƯỜI DÙNG bao gồm nhưng không giới hạn Dữ Liệu Cá Nhân như họ tên, email, số điện thoại, số tài khoản.

ii. YTECH có quyền yêu cầu NGƯỜI DÙNG thanh toán đúng và đủ tiền mua Thiết bị, Phí Sử Dụng Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định tại ĐKSD này.

iii. Không ảnh hưởng đến các điều khoản được quy định trong ĐKSD này, trong trường hợp NGƯỜI DÙNG vi phạm nghĩa vụ quy định tại ĐKSD này thì YTECH có quyền đơn phương chấm dứt hoặc tạm dừng cung cấp một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ; và yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có). Để tránh hiểu nhầm, việc vi phạm các điều kiện dịch vụ của Nền tảng bởi NGƯỜI DÙNG sẽ được xem là một vi phạm theo quy định tại đoạn này.

b. Nghĩa vụ của YTECH

i. YTECH sẽ cung cấp giải pháp công nghệ, phương thương phức kết nối thông qua Ứng Dụng/ Nền tảng để các CHUYÊN GIA cung cấp DỊCH VỤ cho NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ theo đúng thỏa thuận tại ĐKSD này.

ii. Trong khả năng nỗ lực hợp lý, YTECH sẽ phối hợp với CHUYÊN GIA để giải quyết các khiếu nại của NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ phát sinh từ DỊCH VỤ được thực hiện bởi CHUYÊN GIA. Để tránh hiểu nhầm, NGƯỜI DÙNG theo đây ghi nhận và đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc cung cấp DỊCH VỤ bởi CHUYÊN GIA trên Nền tảng sẽ thuộc phạm vi trách nhiệm của CHUYÊN GIA.

iii. Trừ trường hợp việc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân vì mục đích của các dịch vụ được quy định tại ĐKSD này, YTECH sẽ giữ bí mật thông tin về NGƯỜI DÙNG, bao gồm các Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp theo ĐKSD này.

2. Quyền và nghĩa vụ của NGƯỜI DÙNG

a. Quyền của NGƯỜI DÙNG

i. NGƯỜI DÙNG có quyền yêu cầu YTECH cung cấp hóa đơn tài chính liên quan đến các dịch vụ được cung cấp bởi YTECH theo ĐKSD này.

ii. NGƯỜI DÙNG có quyền yêu cầu YTECH giải thích và chỉnh sửa trong trường hợp có sai sót khi tính Phí Sử Dụng Dịch Vụ, luôn luôn với điều kiện là, các khiếu nại này phải được gửi đến cho YTECH bằng văn bản trong vòng ba (03) Ngày Làm Việc kể từ ngày thực hiện DỊCH VỤ bằng văn bản hoặc bằng phương tiện điện tử. Trong mọi trường hợp, các khiếu nại này sẽ được giải quyết và thống nhất giữa Các Bên không muộn hơn ngày cuối cùng của tháng dương lịch liền sau tháng được xuất hóa đơn có liên quan.

b. Nghĩa vụ của NGƯỜI DÙNG

i. NGƯỜI DÙNG chịu trách nhiệm hoàn toàn và duy nhất trong việc cung cấp, cập nhật và duy trì các thông tin về NGƯỜI DÙNG và NGƯỜI PHỤ THUỘC, bao gồm nhưng không giới hạn, Dữ Liệu Cá Nhân, thông tin y tế kê khai trên Tài Khoản và Tài Khoản Phụ.

ii. NGƯỜI DÙNG cam kết không sử dụng thông tin của người khác mà chỉ dùng thông tin cá nhân của bản thân để tạo Tài Khoản trên Nền tảng.

iii. NGƯỜI DÙNG cam kết chấp thuận và tuân thủ các Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật và Quy tắc sử dụng gói dịch vụ quản lý sức khoẻ của YTECH.

iv. NGƯỜI DÙNG phải đảm bảo việc sử dụng DỊCH VỤ được giới hạn chỉ dành riêng cho NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ và/ hoặc NGƯỜI PHỤ THUỘC và NGƯỜI DÙNG phải tiến hành thực hiện các biện pháp kiểm soát hợp lý nhằm đảm bảo không có ai ngoài NGƯỜI DÙNG có thể truy cập vào Tài Khoản (bao gồm Tài Khoản Phụ) của NGƯỜI DÙNG.

v. NGƯỜI DÙNG đảm bảo rằng các thông tin cung cấp cho YTECH hay trên Ứng Dụng/ Nền tảng không có bất kỳ lỗi, nhầm lẫn hoặc chi tiết nào không chính xác bất kể là do thông tin đã bị cũ hay bị hết hạn và bảo đảm rằng các thông tin đó đều được cung cấp một cách chính xác trên mọi phương diện.

vi. Để tránh nhầm lẫn, YTECH sẽ không chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ người nào truy cập vào Tài Khoản hay Tài Khoản Phụ của NGƯỜI DÙNG để thực hiện các DỊCH VỤ trên Ứng Dụng/ Nền tảng, NGƯỜI DÙNG sẽ vẫn phải thanh toán các khoản Phí Sử Dụng Dịch Vụ phát sinh từ việc sử dụng DỊCH VỤ trên Tài Khoản/ Tài Khoản Phụ của mình.

vii. NGƯỜI DÙNG sẽ thanh toán cho YTECH các khoản Phí Sử Dụng Dịch Vụ đến hạn phải trả theo cách thức được quy định trong ĐKSD này phụ thuộc vào sự lựa chọn phương thức thanh toán được quy định cụ thể tại Ứng Dụng.

IV. TRUY CẬP VÀO NỀN TẢNG: 

 • NGƯỜI DÙNG có thể truy cập và sử dụng Nền tảng thông qua kết nối truy cập từ xa. YTECH cấp cho bạn quyền truy cập có giới hạn, không độc quyền, không cấp phép lại, có thể thu hồi, không được chuyển nhượng để sử dụng Nền tảng theo các ĐKSD này.
 • Để sử dụng Nền tảng, NGƯỜI DÙNG sẽ được yêu cầu đăng ký Tài Khoản và tạo thông tin đăng nhập, bao gồm nhưng không giới hạn số điện thoại di động, thông tin cá nhân của NGƯỜI DÙNG và mật khẩu. NGƯỜI DÙNG phải đủ tuổi hợp pháp để tạo Tài Khoản trên Nền Tảng – được xem như hợp đồng sử dụng DỊCH VỤ ràng buộc giữa Các Bên. Nếu không đủ tuổi hợp pháp, NGƯỜI DÙNG không thể đăng ký Tài Khoản để sử dụng Nền tảng.
 • NGƯỜI DÙNG phải bảo vệ thông tin đăng nhập để truy cập Tài Khoản trên Nền tảng và không được tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai. NGƯỜI DÙNG phải thông báo cho Chúng tôi ngay về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản hay Tài Khoản Phụ của NGƯỜI DÙNG hoặc về bất cứ hành vi vi phạm bảo mật nào khác mà NGƯỜI DÙNG thấy có liên quan đến Nền tảng.

V. BẢO ĐẢM

Mỗi Bên cam đoan và bảo đảm với Bên còn lại như sau:

 •    Mỗi Bên có đầy đủ năng lực, thẩm quyền và quyền hạn để tham gia, thực hiện và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của ĐKSD này;
 •    ĐKSD này là khả thi và phù hợp đối với Mỗi Bên; và
 •    Mỗi Bên đã tiến hành tất cả các hành động cần thiết để ủy quyền việc cam kết và thực hiện ĐKSD này và để thực hiện các giao dịch được quy định bởi ĐKSD này.

Với tư cách là nhà cung cấp giải pháp công nghệ, trong phạm vi nỗ lực hợp lý YTECH sẽ cung cấp Nền tảng để tiếp nhận các khiếu nại và phối hợp với Các Bên liên quan để giải quyết các khiếu nại của NGƯỜI DÙNG. NGƯỜI DÙNG đồng ý rằng, với tư cách là một công ty về công nghệ, YTECH sẽ cung cấp cho NGƯỜI DÙNG phương tiện kết nối, tiện ích để có thể đo và lưu trữ thông tin sức khoẻ, và phương thức yêu cầu DỊCH VỤ quản lý và tư vấn sức khoẻ thông qua sử dụng Ứng Dụng/ Nền tảng. YTECH không và không có ý định cung cấp phương tiện chẩn đoán hay điều trị bệnh, dịch vụ chẩn đoán hay điều trị bệnh hoặc dịch vụ chăm sóc, tư vấn và quản lý sức khoẻ hoặc tiến hành bất kỳ hành động nào dưới bất kỳ hình thức nào với tư cách nhà cung cấp dịch vụ y tế, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, điều hành khám chữa bệnh. CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ DỊCH VỤ nào được cung cấp cho NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ thông qua Nền tảng.

 • NGƯỜI DÙNG xác nhận và hoàn toàn đồng ý rằng DỊCH VỤ được cung cấp bởi các CHUYÊN GIA độc lập thông qua Nền tảng là hoàn toàn thuộc phạm vi trách nhiệm các bên cung cấp dịch vụ thứ ba này.
 • Bất kỳ khiếu nại nào của NGƯỜI DÙNG về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà NGƯỜI DÙNG hoặc NGƯỜI PHỤ THUỘC gánh chịu sẽ là vấn đề giữa NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ với các CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ. NGƯỜI DÙNG theo đây sẽ miễn trừ một cách rõ ràng và giải trừ YTECH khỏi bất kỳ và tất cả các trách nhiệm, khiếu nại, khởi kiện, hoặc các thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng Nền tảng.
 • NGƯỜI DÙNG đồng ý rằng NGƯỜI DÙNG sẽ bảo vệ, bồi thường cho YTECH (và đảm bảo cho YTECH được bồi thường) và không làm phương hại đến YTECH, các bên cấp phép sử dụng sở hữu trí tuệ cho YTECH và các công ty mẹ, chi nhánh, công ty liên kết, nhân sự quản lý, giám đốc, thành viên, nhân viên, chuyên gia tư vấn luật và đại lý của YTECH đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả các chi phí pháp lý) mà YTECH gánh chịu cho việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của ĐKSD này của NGƯỜI DÙNG và/hoặc NGƯỜI PHỤ THUỘC.
 • NGƯỜI DÙNG đảm bảo với YTECH rằng toàn bộ thông tin nêu trong bất kỳ đơn đề nghị sử dụng DỊCH VỤ nào do NGƯỜI DÙNG thực hiện, cho dù bằng bản in hoặc đăng ký trực tuyến, đều chính xác, đầy đủ và trung thực trên mọi khía cạnh.
 • NGƯỜI DÙNG đảm bảo với YTECH rằng NGƯỜI DÙNG có sự chấp thuận cần thiết và đủ năng lực thẩm quyền đối với NGƯỜI PHỤ THUỘC trong việc cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến NGƯỜI PHỤ THUỘC bao gồm, nhưng không giới hạn, việc cung cấp

Dữ Liệu Cá Nhân cho YTECH để YTECH và/hoặc CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan vì mục đích của ĐKSD này.

VI. TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM:   

YTECH không cung cấp các CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ hay Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Tất cả các CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ cung cấp Dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ trên Nền tảng đều là các chuyên gia độc lập, tự chịu trách nhiệm cho các dịch vụ họ cung cấp cho NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ. YTECH không hành nghề y khoa trên Nền tảng hay bất cứ ngành nghề nào liên quan đến y khoa, cũng không cung cấp dịch vụ y tế trên Nền tảng và sẽ không chịu trách nhiệm chăm sóc sức khoẻ cho NGƯỜI DÙNG và không can thiệp vào bất cứ công việc nào của các CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ. Mỗi CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ tự chịu trách nhiệm đối với DỊCH VỤ mà họ cung cấp và tuân thủ các yêu cầu chuyên môn và giấy phép của họ. YTECH không có trách nhiệm pháp lý đối với bất cứ lời tư vấn chuyên môn, khuyến nghị hay hướng dẫn nào từ các CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ tư vấn, cung cấp cho NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ qua Nền tảng.

Các bài kiểm tra, khảo sát cung cấp trên  Nền tảng chỉ mang tính chất tham khảo, không có bất kỳ giá trị về mặt y khoa hay, không có tính chất chẩn đoán, khẳng định hoặc là sự gợi ý, hướng dẫn hay chỉ dẫn nào cho NGƯỜI DÙNG.

Không có bất kỳ tư vấn hay gợi ý thuốc nào là tuyệt đối an toàn, hoàn toàn thích hợp và hiệu quả với NGƯỜI DÙNG. Các loại thuốc do CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ gợi ý chỉ dành cho mục đích tham khảo, NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ chỉ có thể nhận được chuẩn đoán và toa thuốc bằng cách gặp trực tiếp các bác sỹ. NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ xác nhận việc làm theo những thông tin được cung cấp trên  Nền tảng hoặc qua Dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ đều là quyết định của cá nhân NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ. NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ chịu trách nhiệm độc lập về việc chọn các CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ có trình độ phù hợp với nhu cầu cá nhân, đã được cấp giấy phép hành nghề theo pháp luật Việt Nam.

CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ có thể xác định việc Tư vấn, Quản lý hay Chăm sóc sức khoẻ từ xa không phù hợp với trường hợp của NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ và do đó có quyền lựa chọn không cung cấp Dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ từ xa cho NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ cung cấp trên Nền tảng không phù hợp và không áp dụng cho các trường hợp y tế khẩn cấp, cấp cứu hoặc yêu cầu dịch vụ 24/7. Do đó, NGƯỜI DÙNG đồng ý và xác nhận rằng, YTECH và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, chi nhánh, nhà thầu bên thứ ba và nhà cung cấp của YTECH cũng như CHUYÊN GIA không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào gián tiếp hoặc trực tiếp đến vấn đề sức khoẻ của NGƯỜI DÙNG trong trường hợp NGƯỜI DÙNG không đến bệnh viện hay không gọi cấp cứu, hỗ trợ y tế khẩn cấp khi NGƯỜI DÙNG có các chuyển biến sức khoẻ không tốt.

Nền tảng có thể dẫn đến các trang website khác liên quan đến YTECH (“Nền tảng bên thứ ba”). Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bất cứ thông tin, đường dẫn hay phần mềm nào trên nền tảng của bên thứ ba, cũng như không chịu trách nhiệm với việc NGƯỜI DÙNG sử dụng nền tảng của bên thứ ba đó.

Trường hợp mua thiết bị trên Nền tảng và khi nhận đơn hàng, NGƯỜI DÙNG cần kiểm tra xem sản phẩm được giao khớp với sản phẩm đã đặt hàng. YTECH không chịu bất kỳ trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hay chi phí phát sinh do việc giao hàng gây ra.

VII. HẠN CHẾ TRÁCH NHIỆM: 

NGUỜI DÙNG xác nhận rằng, trong bất kỳ trường hợp nào YTECH và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, chi nhánh, nhà thầu bên thứ ba và nhà cung cấp của YTECH không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khoản bồi thường trực tiếp hay gián tiếp hay bất kỳ khoản bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba nào bao gồm nhưng không giới hạn các khoản mất mát về doanh thu, lợi nhuận, dữ liệu hay tài sản khác liên quan đến việc sử dụng Nền tảng hoặc DỊCH VỤ (bao gồm nhưng không giới hạn Dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ hay mua Thiết bị, v.v.). YTECH sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ trường hợp không thực hiện các nghĩa vụ của mình khi lỗi xảy ra do bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát của YTECH bao gồm nhưng không giới hạn như lỗi hoặc sự xuống cấp cơ học, điện tử hay truyền thông.

VIII. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM: 

NGƯỜI DÙNG đồng ý rằng việc sử dụng  Nền tảng hoặc DỊCH VỤ là quyền lựa chọn của NGƯỜI DÙNG và đồng ý, xác nhận tự chịu rủi ro liên quan đến việc sử dụng Nền tảng. Nền tảng và DỊCH VỤ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “hiện có”, YTECH từ chối mọi sự bảo đảm và các điều kiện bao gồm nhưng không giới hạn điều kiện hoặc bảo đảm về khả năng sử dụng thành công DỊCH VỤ. YTECH không cam kết rằng Nền tảng sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa hoặc máy chủ cung cấp dịch vụ không có vi rút hoặc các thành phần có hại khác.

NGƯỜI DÙNG thừa nhận và đồng ý rằng các Dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ trên nền tảng không phải là dịch vụ y tế khẩn cấp, cấp cứu hay 24/7. Các CHUYÊN GIA chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ theo lịch đã hẹn trước hoặc quản lý và phản hồi cho NGƯỜI DÙNG trong vòng 48 tiếng từ khi nhận được thông tin của NGƯỜI DÙNG. Do đó, NGƯỜI DÙNG ý thức được là NGƯỜI DÙNG cần phải được người thân đưa đến bệnh viện hoặc gọi cấp cứu trong trường hợp NGƯỜI DÙNG thấy sức khoẻ chuyển biến không tốt. NGƯỜI DÙNG tuyệt đối không chờ đợi phản hồi của CHUYÊN GIA trong các trường hợp khẩn cấp. 

NGƯỜI DÙNG thừa nhận và đồng ý rằng YTECH không cung cấp lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị y tế mà hoàn toàn là cung cấp một nền tảng công nghệ và cơ sở hạ tầng để kết nối NGƯỜI DÙNG với nhau (bao gồm nhưng không giới hạn kết nối giữa NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ với các CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ độc lập). NGƯỜI DÙNG thừa nhận và đồng ý rằng NGƯỜI DÙNG tự chịu trách nhiệm về việc có đủ năng lực để sử dụng Nền tảng, cũng như tùy từng trường hợp, sẽ có toàn quyền, trách nhiệm, giám sát và kiểm soát việc cung cấp dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ chuyên nghiệp.

YTECH  không đảm bảo và từ chối bất kỳ sự đảm bảo nào về tính chính xác, kịp thời, đầy đủ, mức độ liên quan, hoặc phù hợp của bất kỳ nội dung nào được đăng trên Nền tảng. YTECH không chịu trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến sự chậm trễ, thất bại, gián đoạn hoặc hỏng hóc của bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào khác liên quan đến việc sử dụng Nền tảng.

NGƯỜI DÙNG thừa nhận rằng YTECH sẽ không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp với NGƯỜI DÙNG, NGƯỜI PHỤ THUỘC hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng Nền tảng.

IX. THỰC HIỆN DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Thỏa thuận bên thứ ba mà theo đó CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ sẽ cung cấp Dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ cho NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ là một thỏa thuận bên thứ ba độc lập ký với NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ và CHUYÊN GIA không phải là một nhân viên hay đại lý của YTECH.

YTECH không cung cấp và không chịu trách nhiệm đối với Dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ trên mọi phương diện. NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ công nhận & đồng ý CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi hay sai sót nào trong quá trình CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ cung cấp Dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ, ngoại trừ các trường hợp quy định tại điều VIII của ĐKSD này.

YTECH không thẩm định tính an toàn, độ tin cậy, tính phù hợp, tính hợp pháp hay khả năng của CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ trong việc cung cấp Dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ và NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ cũng miễn trừ và giải trừ YTECH khỏi bất kỳ và toàn bộ trách nhiệm, khiếu nại, khởi hiện, hoặc thiệt hại phát sinh từ Dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ.

Trừ khi được quy định rõ ràng khác đi trong ĐKSD này, không quy định nào trong ĐKSD này được xem là trao, một cách gián tiếp, trực tiếp hay ẩn ý, quyền không thay đổi hay quyền khác, bất kỳ quyền, sự cấp phép hoặc cam kết nào của YTECH dành cho NGƯỜI DÙNG hoặc cho bất kỳ Bên thứ ba nào.

X. KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG: 

Các dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ từ xa do các CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC

KHOẺ cung cấp không thể thay thế  được sự thăm khám trực tiếp của các Bác sỹ. NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ cần phải đến tham vấn trực tiếp với một Bác sỹ phù hợp trước hoặc ngay sau khi nhận Dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ từ xa. NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ cũng nên tìm kiếm các hỗ trợ khẩn cấp trong trường hợp cần thiết hoặc theo dõi điều trị theo khuyến nghị của Bác sỹ. Một trong những lợi ích của dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ từ xa là khả năng tiếp cận và lựa chọn các Chuyên gia chăm sóc sức khoẻ phù hợp với mong muốn của cá nhân, tuy nhiên, có những rủi ro tiềm ẩn trong việc sử dụng Dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ từ xa bao gồm nhưng không giới hạn sau:

Đường truyền thông tin có thể không được tốt tại một số thời điểm (ví dụ như chất lượng hình ảnh không rõ, âm thanh bị xáo trộn) rất khó để CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ đưa ra tư vấn hay tiếp tục tư vấn.

Nếu có xảy ra lỗi trong kết nối thì có thể dẫn đến việc chậm trễ của CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ đưa ra tư vấn hoặc gợi ý toa thuốc. Trong trường hợp đó, Chuyên gia chăm sóc sức khoẻ trong nỗ lực cho phép sẽ hoàn tất việc tư vấn trên Nền tảng.

Trường hợp, không thể kết nối được với NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể hệ thống sẽ thông báo để NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ chọn lại lịch khám vào một ngày khác hay huỷ cuộc hẹn.

Mặc dù đã áp dụng nhiều phương thức bảo mật trên NỀN TẢNG để đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật thông tin, tuy nhiên, trong một số trường hợp việc bảo mật có thể có lỗi gây ra những rò rỉ thông tin sức khoẻ cá nhân.

YTECH khuyến nghị NGƯỜI DÙNG không nên sử dụng Dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ từ xa trên các máy tính công cộng và không lưu lại mật khẩu trên các trang web hay trên các phần mềm. YTECH sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hay khoản bồi thường nào cho bất kỳ tổn thất nào của NGƯỜI DÙNG do không tuân thủ các khuyến nghị trên.

Thông tin trong Hồ sơ y tế cá nhân của NGƯỜI DÙNG không đầy đủ có thể gây ra những tương tác thuốc bất lợi hay các phản ứng dị ứng hoặc những đánh giá sai lệch trong tư vấn. Do đó, NGƯỜI DÙNG hiểu và chấp nhận chịu trách nhiệm về các thiệt hại, tổn thất liên quan đế sự thiếu sót hay sai lệch thông tin trong Hồ sơ y tế cá nhân do NGƯỜI DÙNG cung cấp.

NGƯỜI DÙNG hiểu và xác nhận rằng việc sử dụng Dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ từ xa có những ích lợi nhất định, nhưng không kết quả nào có thể được đảm bảo chắc chắn.

NGƯỜI DÙNG hiểu và xác nhận rằng các bài kiểm tra, khảo sát trên Nền tảng và/ hoặc Ứng Dụng chỉ mang tính chất tham khảo và không sử dụng kết quả đó cho mục đích chẩn đoán, điều trị một triệu chứng hay căn bệnh nào. Việc sử dụng các bào kiểm tra và khảo sát là hoàn toàn chủ ý của NGƯỜI DÙNG và NGƯỜI DÙNG chịu tất cả trách nhiệm liên quan đến việc này.

NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ phải chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí liên quan đến Dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ từ xa khi đặt lịch hẹn với CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ.

XI. CAM KẾT VÀ ĐẢM BẢO: 

Khi đăng ký Tài khoản sử dụng trên Nền tảng, NGƯỜI DÙNG cam kết và bảo đảm những điều sau:

–          Bạn từ đủ 18 tuổi trở lên.

–          Bạn có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự để cam kết thực hiện các ĐKSD này.

–          Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi tại bất cứ thời điểm nào là đúng, chính xác, đầy đủ và là thông tin của/ về bản thân bạn.

–          Bạn là người giám hộ hợp pháp của NGƯỜI PHỤ THUỘC và chịu trách nhiệm liên quan đến NGƯỜI PHỤ THUỘC cùng việc sử dụng Tài Khoản Phụ.

–          Bạn cam kết không uỷ quyền cho người khác sử dụng danh tính của mình, không được chia sẻ mật khẩu tài khoản người dùng của bạn cho bất cứ một ai hoặc tạo ra nhiều hơn một tài khoản, ngoại trừ tạo ra Tài Khoản Phụ cho con bạn hoặc người được bạn giám hộ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

–          Bạn đồng ý chia sẻ tất cả thông tin trên Tài khoản/ Hồ sơ y tế cá nhân của bạn bao gồm Tài Khoản Phụ của NGƯỜI PHỤ THUỘC với các CHUYÊN GIA (trong trường hợp NGƯỜI DÙNG là NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ) khi sử dụng DỊCH VỤ và với YTECH cho mục đích quản lý.

–          Bạn sẽ không gửi đến Nền tảng, hoặc sử dụng Nền tảng để đăng tải, lưu trữ bất kỳ thông tin/ tài liệu bất hợp pháp, có hại, quấy rối, nói xấu, đe doạ hoặc có thể bị phản đối dưới bất cứ hình thức nào.

–          Bạn sẽ không truyền bá bất kỳ tài liệu, thư rác, lừa đảo nào gây hại cho Nền tảng dưới bất cứ hình thức nào và bất kỳ tài liệu quảng cáo, khuyến mãi không được yêu cầu.

–          Bạn không hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào sử dụng Nền tảng, không tiết lộ thông tin cá nhân thu thập được từ Nền tảng.

–          Bạn sẽ không thu thập thông tin về NGƯỜI DÙNG và CHUYÊN GIA trên Nền tảng.

–          Bạn sẽ không đảo ngược, phân tách, tháo rời hay chuyển ngữ bất cứ phần mềm hoặc các phần trên Nền tảng hoặc các Dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ.

–          Bạn không được truy cập trái phép vào Nền tảng vào các thông tin, nhận dạng của NGƯỜI DÙNG.

–          Bạn sẽ tự chịu mọi rủi ro và tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng của trang web của bên thứ ba có liên kết và kết nối với Nền tảng.

–          Bạn không được sử dụng bất kỳ hệ thống tự động nào để thu thập dữ liệu dưới bất cứ hình thức nào.

–          Bạn sẽ tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật áp dụng cho việc sử dụng Nền tảng của bạn.

–          Bạn sẽ không thực hiện hoặc tạo điều kiện cho bên thứ ba thực hiện các hành vi can thiệp hoặc gây ảnh hưởng đến các hoạt động và DỊCH VỤ cung cấp trên Nền tảng, bao gồm nhưng không giớ hạn việc liên tục đặt hẹn và huỷ hẹn với CHUYÊN GIA, đặt đơn hàng và huỷ đơn hàng mua thiết bị, các tác động để kết nối thiết bị không chính hãng với Ứng dụng/ Nền tảng, …

–          Bạn sẽ không can thiệp hoặc làm gián đoạn các biện pháp bảo mật của Công ty hoặc các nhà cung cấp.

–          Nếu bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho Công ty trở nên không chính xác, không đầy đủ hoặc sai lệch gây ra hiểu nhầm, bạn nên thông báo ngay cho Công ty.

–          Bạn thừa nhận rằng việc truy cập và sử dụng các Dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ được cung cấp thông qua Nền tảng không phải là dịch vụ được bảo hiểm theo bất cứ chương trình y tế nào.

–          Bạn thừa nhận rằng bất kỳ khoản phí nào bạn trả không thể đổi lấy bất kỳ cam kết nào của Công ty rằng Dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ đó sẽ được cung cấp cho bạn.

–          Bạn sẽ không sử dụng Nền tảng để làm phiền, quấy nhiễu hoặc đặt sử dụng dịch vụ giả mạo.

–          Trường hợp là NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ, bạn sẽ không sao chép, lưu giữ trên bất cứ phương tiện nào các giao tiếp với CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ trên Nền tảng.

–          Bạn sẽ không sử dụng Nền tảng vào bất cứ mục đích nào khác, ngoài mục đích sử dụng DỊCH VỤ.

–          Bạn sẽ không liên hệ với CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ vì mục đích khác ngoài mục đích sử dụng dịch vụ, ngoại trừ CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ chủ động khuyến nghị vì mục đích y tế.

–          Bạn sẽ không sử dụng thông tin của CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ vì mục đích nào khác ngoài mụch đích sử dụng DỊCH VỤ.

–          Bạn sẽ không gây ra bất kỳ thiệt hại nào đối với các CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ.

–          Bạn không được phát tán vi rút hoặc các mã độc hại hay hình ảnh vi phạm thuần phong mỹ tục trên Nền tảng.

–          Bạn sẽ không có những hành vi hay từ ngữ không đúng, thiếu tôn trọng với Công ty và/ hoặc các CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ.

–          Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tổn thất hay thiệt hại gây ra cho bản thân bạn, các CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ hoặc NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ, Công ty và bên thứ ba khi bạn vi phạm bất kỳ qui định nào của ĐKSD này.

XII. PHÍ DỊCH VỤ: 

–          Phí Dịch Vụ là giá được niêm yết trên Nền tảng của NGƯỜI DÙNG và đã bao gồm Phí Sử Dụng Dịch Vụ tư vấn , quản lý và chăm sóc sức khoẻ của CHUYÊN GIA và Phí Sử Dụng Nền tảng.

–          Phí Sử Dụng Dịch Vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ là do các CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ tự định giá. Các CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ có thể thay đổi hoặc cập nhật các Phí Sử Dụng Dịch Vụ hoặc chính sách ưu đãi theo thông báo của CHUYÊN GIA tại từng thời điểm.

–          Phí Sử Dụng Nền tảng phát sinh khi bạn sử dụng một vài hoặc tất cả DỊCH VỤ trên Nền tảng. YTECH toàn quyền điều chỉnh chính sách, cách tính phí và mức phí theo từng thời điểm và phù hợp với định hướng của Công ty mà không cần phải thông qua sự chấp thuận hay thông báo đến NGƯỜI DÙNG.

–          Thuế suất áp dụng với Phí Sử Dụng Dịch Vụ, Phí Sử Dụng Nền tảng, và giá Thiết bị có thể thay đổi bất cứ lúc nào theo sự điều chỉnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

–          Bạn đồng ý thanh toán tổng số tiền phải trả cho Dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ/ DỊCH VỤ hay mua Thiết bị theo như đơn đặt hàng của bạn theo phương thức thanh toán và cách tính phí có hiệu lực tại thời điểm thanh toán và theo luật thuế hiện hành.

–          Bạn có thể thanh toán bằng ví điện tử, chuyển khoản qua ngân hàng hoặc các phương thức khác có sẵn trên Ứng Dụng/ Nền tảng, theo các quy định của bên cung cấp dịch vụ thanh toán.

–          Trong trường hợp bạn thanh toán Phí Dịch Vụ hay tiền Thiết bị bằng Tài Khoản của NGƯỜI DÙNG khác, thì bạn, trong trường hợp này, cam đoan và bảo đảm rằng bạn đã có tất cả các chấp thuận cần thiết để thanh toán cho việc sử dụng DỊCH VỤ hay mua Thiết bị qua Nền Tảng.

–          Bằng việc cung cấp cho Công ty thông tin tài khoản thanh toán trực tuyến và các thông tin thanh toán liên quan, bạn đồng ý rằng Công ty có quyền gửi cho bạn tổng số tiền các khoản phí phải trả và hoá đơn sau khi đã thanh toán mà không cần bất cứ thông báo hay sự đồng thuận nào.

XIII.            HỦY, THAY ĐỔI LỊCH DỊCH VỤ: 

–          Huỷ Dịch Vụ:

 •  NGƯỜI DÙNG được quyền huỷ Dịch Vụ Tư Vấn vào bất cứ thời điểm nào trước khi bắt đầu lịch hẹn Dịch Vụ Tư Vấn với CHUYÊN GIA. Trường hợp NGƯỜI DÙNG huỷ lịch hẹn nhiều hơn 8 (tám) tiếng trước khi bắt đầu Dịch Vụ, NGƯỜI DÙNG sẽ được hoàn lại Phí Dịch Vụ đã thanh toán sau khi trừ đi phí huỷ Dịch Vụ tư vấn 0%. Phí huỷ Dịch Vụ tư vấn sẽ được điều chỉnh bởi YTECH theo từng thời điểm. Trường hợp NGƯỜI DÙNG huỷ lịch hẹn ít hơn 8 (tám) tiếng trước khi bắt đầu Dịch Vụ, NGƯỜI DÙNG sẽ không được hoàn lại Phí Dịch Vụ đã thanh toán.
 •  CHUYÊN GIA được quyền huỷ Dịch Vụ Tư Vấn vào bất cứ thời điểm nào trước khi bắt đầu lịch hẹn Dịch Vụ Tư Vấn, khi đó NGƯỜI DÙNG sẽ được hoàn lại 100% Phí Dịch Vụ đã thanh toán.
 •   NGƯỜI DÙNG có thể huỷ gói Dịch Vụ Quản lý và chăm sóc sức khoẻ bất cứ lúc nào trước khi kết thúc thời gian hiệu lực của gói Dịch Vụ. Trường hợp NGƯỜI DÙNG huỷ gói Dịch Vụ trong vòng 24 giờ từ khi đăng ký thành công gói Dịch vụ, NGƯỜI DÙNG sẽ được hoàn lại Phí Dịch Vụ của gói đã mua sau khi trừ Phí huỷ gói Dịch vụ tương đương với 20% giá trị của gói Dịch vụ. Trường hợp NGƯỜI DÙNG huỷ gói Dịch Vụ sau 24 giờ từ khi đăng ký thành công gói Dịch vụ, NGƯỜI DÙNG phải chịu toàn bộ Phí Dịch Vụ của tháng đó (tương đương Phí Dịch vụ cho 30 ngày quản lý) và phí huỷ gói Dịch Vụ tương đương 20% tổng giá trị còn lại của gói Dịch Vụ. Phí huỷ gói Dịch Vụ sẽ do YTECH quyết định tuỳ thời điểm phù hợp với chính sách của công ty.
 •   CHUYÊN GIA được quyền huỷ gói Dịch Vụ quản lý và chăm sóc sức khoẻ bất cứ lúc nào trước khi kết thúc thời gian hiệu lực của gói Dịch Vụ. NGƯỜI DÙNG sẽ được hoàn lại Phí Dịch Vụ cho thời gian còn lại được tính tỷ lệ theo ngày. Trường hợp CHUYÊN GIA huỷ gói Dịch Vụ trong vòng 24 giờ từ khi NGƯỜI DÙNG đăng ký thành công gói Dịch vụ, NGƯỜI DÙNG sẽ được hoàn lại 100% Phí Dịch Vụ của gói đã mua.

– Thay đổi lịch Dịch Vụ:

 •  NGƯỜI DÙNG có thể thay đổi lịch Dịch Vụ Tư Vấn với CHUYÊN GIA đã hẹn trước khi bắt đầu Dịch Vụ ít nhất 4 (bốn) tiếng. NGƯỜI DÙNG không thể thay đổi lịch Dịch Vụ Tư Vấn với CHUYÊN GIA đã hẹn khi thời gian bắt đầu Dịch vụ còn ít hơn 4 (bốn) tiếng. Trường hợp NGƯỜI DÙNG không thực hiện Dịch Vụ do không thể đổi lịch hoặc NGƯỜI DÙNG huỷ lịch Dịch Vụ Tư Vấn, sẽ áp dụng theo quy định Huỷ Dịch Vụ tại ĐKSD này.  o NGƯỜI DÙNG không thể thay đổi thời hạn sử dụng gói Dịch Vụ quản lý với CHUYÊN GIA hoặc chuyển gói Dịch Vụ quản lý sang CHUYÊN GIA khác.
 • Nếu NGƯỜI DÙNG không tham gia cuộc hẹn theo lịch đã đặt trước, không thông báo hủy hoặc dời lịch hẹn theo quy định tại ĐKSD này, NGƯỜI DÙNG chịu trách nhiệm trả 100% Phí Dịch vụ, và các phí khác (nếu có), và YTECH không có trách nhiệm hoàn lại một phần hay toàn phần các khoản phí đã nhận từ NGƯỜI DÙNG.  o Nếu NGƯỜI DÙNG không tham gia lịch Dịch Vụ đúng giờ:
  •   Trường hợp NGƯỜI DÙNG tham gia cuộc hẹn sớm hơn giờ đã hẹn: CHUYÊN GIA có toàn quyền quyết định đồng ý cung cấp DỊCH VỤ trước thời gian hẹn hay không.
  •   Trường hợp NGƯỜI DÙNG tham gia cuộc hẹn muộn hơn giờ đã hẹn: YTECH và CHUYÊN GIA không chịu trách nhiệm cho việc trễ hẹn, không hoàn/ bù khoảng thời gian trễ hẹn, cũng như CHUYÊN GIA không chịu trách nhiệm về chất lượng DỊCH VỤ vì thời gian không đảm bảo. Theo đó, NGƯỜI DÙNG hoàn toàn chịu trách nhiệu về kết quả DỊCH VỤ trong trường hợp này.
 •   Trong mọi trường hợp, NGƯỜI DÙNG phải thanh toán trước 100% phí Dịch vụ, và các phí khác (nếu có) dù (i) cuộc hẹn có được thực hiện hay không, và/ hoặc (ii) cuộc hẹn có được thực hiện một cách không trọn vẹn hay không, mà không có bất kỳ khiếu nại nào đối với CHUYÊN GIA và/ hoặc YTECH. o Nếu CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ không thể tham gia vào phiên tư vấn như lịch hẹn trước, NGƯỜI DÙNG sẽ được hệ thống thông báo để dời lịch hẹn sang một thời gian khác gần nhất hoặc hoàn lại Phí Dịch Vụ trong vòng 14 ngày làm việc.
 •   Nếu hệ thống kết nối nhiều lần mà không thành công vì lý do kỹ thuật hay đường truyền bị gián đoạn, NGƯỜI DÙNG sẽ được hệ thống thông báo để dời lịch hẹn sang một thời gian khác gần nhất hoặc hoàn lại Phí dịch vụ trong vòng 14 ngày làm việc.
 •   Nếu NGƯỜI DÙNG không tham gia cuộc hẹn đúng giờ thì NGƯỜI DÙNG hoàn toàn chịu trách nhiệu về chất lượng dịch vụ vì thời gian không đảm bảo. NGƯỜI DÙNG phải chịu 100% phí Dịch vụ đã thanh toán dù cuộc hẹn có được thực hiện hay được thực hiện một cách không trọn vẹn mà không có bất kỳ khiếu nại nào đối với CHUYÊN GIA và YTECH.
 •   Nếu bạn không có mặt ở địa điểm nhận hàng mà bên giao nhận đã cố gắng liên lạc nhưng không thành, bạn chịu trách nhiệm thanh toán phí huỷ vào từng thời điểm theo chính sách Công ty và các khoản chi phí khác mà Công ty phải trả để đưa hàng trở về lại kho của Công ty.
 •   Bạn có thể liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng của Công ty nếu có thắc mắc gì về phí huỷ. Công ty hoàn toàn có quyền quyết định đối với các khoản phí huỷ và hoàn trả theo chính sách của Công ty tại từng thời điểm.

XIV.                   BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ: 

–          YTECH luôn tuân thủ quy định pháp luật về bảo mật và quyền riêng tư trong lĩnh vực y tế và duy trì các biện pháp để bảo vệ các thông tin sức khoẻ của bạn. Thông tin bạn trao đổi với các CHUYÊN GIA trong thời gian tư vấn hay thời gian quản lý là các thông tin được bảo mật, ngoại trừ các trường hợp được quy định rõ tại Chính sách bảo mật. Thông tin liên quan đến việc sử dụng những thông tin cá nhân hay những thông tin về sức khoẻ được đề cập đến trong Chính sách bảo mật. Chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo mật. Trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ hay mua thiết bị, chúng tôi có thể cần liên hệ với bạn trong một số trường hợp nhất định như thay đổi lịch khám do lỗi kết nối, thông báo về dịch vụ hay các thông tin từ hệ thống quản trị, nhằm ngày càng hoàn thiện hơn Nền tảng. Trong một số trường hợp, Công ty có thể liên lạc với bạn bằng email trong đó có chứa các thông tin về sức khoẻ của bạn, tuy nhiên Công ty không thể đảm bảo tính bảo mật của các thông tin gửi qua email. Thông tin liên quan đến việc chăm sóc sức khoẻ của bạn bao gồm cả Hồ sơ y tế cá nhân sẽ được lưu trên các máy chủ bảo mật và được mã hoá bởi một nhà cung cấp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

–          Thông tin cá nhân của NGƯỜI DÙNG sẽ được YTECH sử dụng duy nhất theo các Điều khoản sử dụng này cũng như theo Chính sách bảo mật và riêng tư. NGƯỜI DÙNG đồng ý cho YTECH có quyền quản lý và sử dụng Nền tảng của bạn, các thông tin NGƯỜI DÙNG thể hiện, cung cấp, đăng tải, lưu trữ, v.v.trên Nền tảngtheo thời gian cũng như sử dụng “cookie”, “tệp nhật ký” và “dữ liệu duyệt web” của bạn theo chính sách Cookie.

–          YTECH thay mặt cho CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHỎE lưu trữ và bảo mật thông tin bất cứ Hồ sơ y tế nào dựa trên lịch sử sử dụng Nền tảng trong khoảng thời gian theo yêu cầu của luật.

XV.                      QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

YTECH là chủ sở hữu duy nhất và độc quyền của Nền tảng, các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ liên quan đến Nền tảng, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ và tất cả các quyền, bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại và các quyền sở hữu và sở hữu trí tuệ khác đối với Nền tảng cũng như tài liệu nào liên quan. YTECH không chuyển cho NGƯỜI DÙNG bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Nền tảng hoặc liên quan đến thương hiệu của YTECH, hoặc bất kỳ quyền sở hữu tài sản trí tuệ nào thuộc sở hữu của YTECH. NGƯỜI DÙNG chỉ được phép sử dụng Nền tảng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. NGƯỜI DÙNG đồng ý không thay đổi hoặc xoá bất kỳ bản quyền hoặc thông báo nào liên quan đến các tài liệu được tải xuống từ Nền tảng.

XVI.                   THƯƠNG HIỆU

Một số tên, biểu tượng và các tài liệu khác được hiển thị trên Ứng dụng và/ hoặc Nền tảng và trong Dịch

Vụ có thể cấu thành nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hoặc biểu tượng (“Dấu hiệu”) của YTECH hoặc các tổ chức khác. NGƯỜI DÙNG không được phép sử dụng bất kỳ Dấu hiệu nào cho bất cứ mục đích gì mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của YTECH. Quyền sở hữu đối với tất cả các Nhãn hiệu như vậy và thiện chí liên quan đến nhãn hiệu đó vẫn thuộc về YTECH hoặc các tổ chức khác và được xem như Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của YTECH.

XVII.                TẠM DỪNG DỊCH VỤ

Không ảnh hưởng đến các quy định khác của ĐKSD này, nếu NGƯỜI DÙNG vi phạm bất cứ quy định nào của ĐKSD, YTECH có thể chấm dứt quyền sử dụng NỀN TẢNG của NGƯỜI DÙNG, Tài Khoản và đăng ký của NGƯỜI DÙNG. Theo quyết định của riêng mình, YTECH có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Nền tảng của chúng tôi vào bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do gì mà không cần phải báo trước. YTECH sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với NGƯỜI DÙNG hay bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sự chấm dứt hoặc ngừng cung cấp quyền truy cập. NGƯỜI DÙNG có thể chấm dứt các Điều khoản sử dụng này bằng cách ngừng truy cập và sử dụng Nền tảng. Khi chấm dứt các Điều khoản sử dụng này, NGƯỜI DÙNG phải ngừng sử dụng Nền tảng ngay lập tức. Sau khi chấm dứt, YTECH sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ nào khác trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, bán và/hoặc giao thiết bị, ngoại trừ phải cấp quyền truy cập đến hồ sơ y tế của bạn theo quy định của pháp luật hiện hành.

XVIII.            BỒI THƯỜNG 

NGƯỜI DÙNG đồng ý bồi thường, không gây thiệt hại và bảo vệ YTECH và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, chi nhánh, nhà thầu bên thứ ba và nhà cung cấp của YTECH đối với tất cả các khiếu nại, khiếu kiện, yêu cầu trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí giải quyết (bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư) bắt nguồn từ hành vi của bạn vi phạm bất cứ qui định nào trong Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra, bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ các CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHỎE khỏi mọi khiếu kiện của bên thứ ba do bạn không tuân thủ lời khuyên của các CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

XIX.                   BẤT KHẢ KHÁNG

Không Bên nào phải chịu trách nhiệm với Bên còn lại hoặc bị coi là vi phạm ĐKSD này vì lý do Bên đó chậm trễ hay không thực hiện được bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo ĐKSD này, nếu sự chậm trễ hay việc không thực hiện được đó là do bị ảnh hưởng bởi sự kiện Bất Khả Kháng, với điều kiện là Bên đó sẽ:

 •   ngay khi có thể, gửi thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại về chi tiết việc bị ảnh hưởng bởi sự kiện Bất Khả Kháng, mức độ ảnh hưởng và lý do mà Bên đó không thể hoàn thành hay thực hiện các nghĩa vụ của mình và dự kiến thời gian mà Bên đó bị gián đoạn không thể thực hiện hoặc hoàn thành được các nghĩa vụ của mình; và
 •   ngay lập tức tiến hành và tiếp tục thực hiện tất cả các hành động trong khả năng của mình nhằm giảm thiểu tối đa việc bị ảnh hưởng bởi sự kiện Bất Khả Kháng, bao gồm nhưng không giới hạn thời gian ảnh hưởng và hậu quả của sự kiện Bất Khả Kháng đối với Bên đó.

XX.                      ĐIỀU CHỈNH

–          YTECH có toàn quyền điều chỉnh, sửa đổi Điều khoản sử dụng, các chính sách liên quan đến Dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ hay cung cấp thiết bị đạt chuẩn cho NGƯỜI DÙNG tại bất cứ thời điểm nào mà YTECH cho là phù hợp và không cần phải thông báo trước cho NGƯỜI DÙNG. Những điều chỉnh, sửa đổi, hoặc thay thế này sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ khi bản cập nhật được đăng tải trên Ứng Dụng và/hoặc Nền tảng.

–          NGƯỜI DÙNG xác nhận và đồng ý rằng việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ hay mua thiết bị sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là NGƯỜI DÙNG đã xem chúng hay chưa, đồng nghĩa với việc NGƯỜI DÙNG đã chấp thuận và đồng ý với những thay đổi đó. Trong trường hợp NGƯỜI DÙNG không đồng ý hoặc không chấp thuận các điều chỉnh, sửa đổi hoặc thay thế này, vui lòng ngừng sử dụng Nền tảng của chúng tôi ngay lập tức.

–          Bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện được áp dụng bởi NGƯỜI DÙNG sẽ không là một phần của ĐKSD này trừ trường hợp YTECH đồng ý rõ ràng bằng văn bản.

XXI.                   ĐIỀU KHOẢN KHÁC: 

–          Các điều khoản và điều kiện sử dụng này cấu thành toàn bộ thoả thuận giữa NGƯỜI DÙNG và YTECH vì nó liên quan đến việc truy cập và sử dụng Nền tảng, đồng thời thay thế tất cả các thoả thuận, thương lượng bằng văn bản hay bằng miệng giữa YTECH và NGƯỜI DÙNG.

–          NGƯỜI DÙNG hiểu và chấp thuận rằng bằng cách đánh dấu vào ô “Đồng ý” với các Điều khoản sử dụng và/ hoặc bất kỳ biểu mẫu nào hiển thị trên Nền tảng, NGƯỜI DÙNG đồng ý với các Điều khoản sử dụng này và rằng hành động đó sẽ là một chữ ký hợp pháp.

–          NGƯỜI DÙNG đồng ý rằng chúng tôi có thể gửi cho bạn về bất kỳ quyền riêng tư hoặc các thông báo, thông tin công bố hoặc thông tin liên quan đến Dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ hay mua Thiết bị thông qua phương tiện điện tử bao gồm nhưng không giới hạn (i) bằng email, sử dụng địa chỉ email bạn cung cấp cho chúng tôi, (ii) Thông báo trên ứng dụng di động, tin nhắn SMS hoặc (iii) bằng cách đăng thông tin trên Nền tảng. Việc gửi bất cứ thông tin nào từ chúng tôi có hiệu lực ngay khi chúng tôi gửi, bất kể bạn có đọc thông tin khi bạn nhận được hay không hoặc bạn có thực sự nhận được hay không. Bạn có thể từ chối việc nhận thông tin của bạn bằng cách huỷ bỏ hoặc chấm dứt sử dụng Nền tảng / DỊCH VỤ.

–          Nếu có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ đến mức tối thiểu, các Điều khoản còn lại hoặc một phần của những điều khoản trên vẫn được thi hành.

–          Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản sử dụng này sẽ được giải quyết theo pháp luật Việt Nam.

–          Các Điều khoản sử dụng này và Chính sách bảo mật cấu thành toàn bộ thoả thuận cho việc sử dụng Nền tảng giữa bạn và Chúng tôi.

XXII.                LIÊN HỆ:

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào, hãy liên lạc với chúng tôi qua:

Email:      cskh@ytech.vn

Hotline:   028-35146568

XXIII.            GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ LUẬT ĐIỀU CHỈNH

–          NGƯỜI DÙNG sẽ gửi thông báo cho YTECH trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày có vấn đề xảy ra và phát sinh khiếu nại.

–          Các Bên đồng ý rằng Các Bên sẽ nỗ lực hết mình để giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào phát sinh liên quan đến ĐKSD này hoặc việc thực hiện hoặc xây dựng các thỏa thuận theo ĐKSD này hoặc bất kỳ vấn đề hoặc sự việc nào có liên quan đến ĐKSD này, dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc quyền, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của Các Bên theo hoăc có liên quan đến ĐKSD này.

–          Trong trường hợp bất kỳ tranh chấp nào không giải quyết được bằng thương lượng trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày YTECH nhận được khiếu nại, Các Bên đồng ý sẽ gửi tranh chấp đến giải quyết tại tòa án nhân dân có thẩm quyền tại thành phố Hồ Chí Minh.

–          ĐKSD này được giải thích và điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam, không xét đến lựa chọn hoặc mâu thuẫn giữa các quy định của pháp luật của bất kỳ quốc gia nào.

XXIV.             ĐIỀU KHOẢN CHUNG

–          ĐKSD này sẽ có hiệu lực kể từ ngày được ban hành và sẽ có giá trị ràng buộc đối với NGƯỜI DÙNG tại thời điểm đăng ký hay sử dụng Tài Khoản trên Ứng Dụng/ Nền tảng.

–          Trong phạm vi được cho phép trong ĐKSD này, ĐKSD này và tất cả các phụ lục đính kèm đã bao gồm tất cả các điều kiện và điều khoản liên quan đến các vấn đề được quy định trong ĐKSD này và thay thế tất cả thỏa thuận và cam kết giữa Các Bên, cho dù bằng lời nói hoặc bằng văn bản trước đó. Các phụ lục của ĐKSD này cấu thành phần không thể tách rời của ĐKSD này và là một phần của ĐKSD này khi được dẫn chiếu đến.

–          ĐKSD này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị như nhau. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ có giá trị ưu tiên áp dụng.

Tuân thủ các Điều khoản sử dụng là một điều kiện để sử dụng Nền tảng. Nếu bạn không đồng ý hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản sử dụng, vui lòng ngừng sử dụng Nền tảng của chúng tôi ngay. Bằng việc tải về, cài đặt và sử dụng Ứng dụng di động, các trang web hay bất cứ phần mềm liên quan đến Dịch vụ tư vấn, quản lý và chăm sóc sức khoẻ hay mua Thiết bị trên Nền tảng, bạn đã đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản sử dụng và bất kỳ sửa đổi bổ sung nào đối với Điều khoản sử dụng này tại từng thời điểm thông qua Nền tảng.

Đồng thời, bạn nên tìm hiểu Chính sách bảo mật của chúng tôi, trong đó qui định rõ những chính sách bảo mật và quyền riêng tư, bao gồm cách chúng tôi thu thập và xử lý thông tin về sức khoẻ và thông tin về tài chính cá nhân.

NẾU BẠN CẦN DỊCH VỤ Y TẾ KHẨN CẤP, HÃY GỌI 115 HOẶC GỌI VÀO SỐ HỖ TRỢ CỦA TRUNG TÂM CẤP CỨU GẦN NHẤT ĐỂ GỌI XE CỨU THƯƠNG HOẶC NGAY LẬP TỨC ĐẾN BỆNH VIỆN GẦN NHẤT

Scroll to Top