Quy tắc sử dụng Gói dịch vụ quản lý bệnh mãn tính

1. Quyền lợi
• Nhắn tin với Chuyên gia chăm sóc sức khoẻ trong thời gian hiệu lực của gói Dịch vụ.
• Tất cả các chỉ số đo sức khỏe sẽ được chuyển cho Chuyên gia chăm sóc sức khoẻ của bạn.
• Các chỉ số sức khỏe mới cập nhật sẽ được Chuyên gia chăm sóc sức khoẻ xem xét.
• Chia sẻ hồ sơ y tế của bạn với Chuyên gia chăm sóc sức khoẻ.
• Tình trạng sức khỏe của bạn sẽ được Chuyên gia chăm sóc sức khoẻ đánh giá và quản lý tốt hơn.
• Chuyên gia chăm sóc sức khoẻ sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho bạn khi thấy cần thiết.
• Loại bỏ nỗi lo tìm Chuyên gia chăm sóc sức khoẻ khi gặp bất kỳ mối quan tâm nào về tình trạng mãn tính của bạn.
• Giảm thiểu nỗi lo về các bệnh mãn tính của bạn để tận hưởng cuộc sống.

2. Quy tắc sử dụng
• Bạn nên đặt lịch hẹn với Chuyên gia chăm sóc sức khoẻ trước khi bắt đầu gói theo dõi đầu tiên để Chuyên gia chăm sóc sức khoẻ nắm được tình trạng sức khỏe của bạn.
• Làm theo hướng dẫn của Chuyên gia chăm sóc sức khoẻ về việc tự khám, dùng thuốc và tập thể dục.
• Thường xuyên tự đo các chỉ số sức khoẻ để Chuyên gia chăm sóc sức khoẻ có đủ thông tin về tình trạng sức khỏe của bạn.
• Chỉ hỏi Chuyên gia chăm sóc sức khoẻ về tình trạng sức khỏe của những người được theo dõi, không hỏi cho bất kỳ ai khác.
• Hãy kiên nhẫn chờ Chuyên gia chăm sóc sức khoẻ trả lời trong vòng 48 giờ.
• Gói Dịch vụ của bạn sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi bạn hoàn tất việc thanh toán.
• Bạn có thể gia hạn gói hiện tại trước 7 ngày. Ngày hiệu lực của gói theo dõi mới sẽ bắt đầu ngay lập tức khi gói dịch vụ hiện tại kết thúc.
• Bạn chỉ có thể mua 1 gói Dịch vụ từ cùng một Chuyên gia chăm sóc sức khoẻ tại cùng một thời điểm.
• Bạn có thể mua các gói Dịch vụ từ các Chuyên gia chăm sóc sức khoẻ khác nhau cùng một lúc.
• Bạn có thể mua gói Dịch vụ cho tài khoản phụ.
• Bạn có thể hủy gói Dịch vụ bất cứ lúc nào với mức phí hủy theo chính sách của công ty tùy từng thời điểm.
• Nếu bạn vi phạm quy tắc sử dụng, Quản trị viên sẽ có toàn quyền quyết định chặn hoặc đình chỉ tài khoản của bạn.
• Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào về phí hủy, bạn phải báo với Quản trị viên hoặc Công ty trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày hủy.
• Các điều khoản và điều kiện khác sẽ được áp dụng theo Điều kiện sử dụng ứng dụng và Chính sách bảo mật.

3. Huỷ gói dịch vụ và hoàn tiền:

a. Chuyên gia chăm sóc sức khoẻ huỷ:

– Đối với gói Dịch vụ chưa sử dụng: Hệ thống sẽ hoàn lại 100% mức phí bạn đã thanh toán.

– Đối với gói Dịch vụ đã sử dụng: Bạn sẽ bị tính phí cho khoảng thời gian đã sử dụng theo tỷ lệ ngày căn cứ vào thời gian của gói dịch vụ. Hệ thống sẽ hoàn trả phí cho thời gian còn lại của gói dịch vụ trong vòng 15 ngày.

Ví dụ: Người sử dụng dịch vụ mua gói Dịch vụ quản lý bệnh mãn tính có giá trị 3 tháng tính từ 16:00 chiều ngày 20.10.2022.

– Chuyên gia chăm sóc sức khoẻ huỷ gói Dịch vụ vào lúc 10:00 sáng ngày 21.10.2022, Người sử dụng dịch vụ sẽ được hoàn lại toàn bộ phí dịch vụ đã thanh toán.

– Chuyên gia chăm sóc sức khoẻ huỷ gói Dịch vụ vào lúc 5:00 sáng ngày 30.11.2022, Người sử dụng dịch vụ sẽ chịu phí dịch vụ cho thời gian đã sử dụng dịch vụ từ 20.10.2022 đến 30.11.2022 và hệ thống sẽ hoàn lại phí cho thời gian chưa sử dụng dịch vụ được tính theo tỷ lệ ngày dựa trên thời hạn 90 ngày của gói dịch vụ 3 tháng.

b. Người sử dụng dịch vụ huỷ:

– Đối với gói dịch vụ chưa sử dụng: Bạn sẽ bị tính phí hủy tương đương 20% giá trị gói dịch vụ. Hệ thống sẽ hoàn trả số tiền còn lại (nếu có) trong vòng 15 ngày.

– Đối với gói dịch vụ đã sử dụng: Bạn sẽ bị tính phí nguyên tháng đã sử dụng và phí hủy tương đương 20% giá trị còn lại của gói dịch vụ. Hệ thống sẽ hoàn trả số tiền còn lại (nếu có) trong vòng 15 ngày.

Ví dụ: Người sử dụng dịch vụ mua gói Dịch vụ quản lý bệnh mãn tính có giá trị 3 tháng tính từ 16:00 chiều ngày 20.10.2022.

– Người sử dụng dịch vụ huỷ gói dịch vụ vào lúc 10:00 sáng ngày 21.10.2022, Người sử dụng dịch vụ chịu phí hủy tương đương 20% giá trị gói dịch vụ và sẽ được hoàn lại phần giá trị còn lại.

– Người sử dụng dịch vụ huỷ gói dịch vụ vào lúc 5:00 sáng ngày 30.11.2022, Người sử dụng dịch vụ sẽ chịu phí dịch vụ cho thời gian đã sử dụng dịch vụ 2 tháng cho thời gian từ 20.10.2022 đến 30.11.2022 và phí huỷ 20% giá trị tháng dịch vụ còn lại. Hệ thống sẽ hoàn lại phí cho Người sử dụng dịch vụ sau khi trừ tất cả các phí trên.

Ghi chú:
• Gói dịch vụ chưa sử dụng – được tính cho gói dịch vụ có thời gian bắt đầu hiệu lực (khi hoàn thành thanh toán) ít hơn 24 tiếng tính đến thời điểm hiện tại.
Ví dụ, gói dịch vụ có hiệu lực lúc 4:00 PM ngày 20.10.22 (khi hoàn tất thanh toán). Gói dịch vụ được xem là chưa sử dụng tính đến 4:00 PM ngày 21.10.22.
• Gói dịch vụ đã sử dụng – được tính cho gói dịch vụ có hiệu lực hơn 24 tiếng tính đến thời điểm hiện tại (24 tiếng sau khi hoàn thành thanh toán). Khi đó, phí dịch vụ sẽ được tính nguyên tháng nếu Người sử dụng dịch vụ huỷ gói.
Ví dụ: Một gói dịch vụ 3 tháng bắt đầu hiệu lực lúc 4:00PM ngày 19.07.22. Phí dịch vụ sẽ được tính là 2 tháng nếu người sử dụng dịch vụ sử dụng gói đến 4:00PM ngày 21.10.22.
• Khi bạn huỷ gói dịch vụ vào ngày bất kỳ của tháng, bạn phải chịu phí dịch vụ của nguyên tháng đó, bất kể gói dịch vụ của bạn đã được kích hoạt vào ngày nào trong tháng đó. Để hiểu rõ, nếu bạn hủy gói dịch vụ vào ngày đầu tiên khi gói dịch vụ được kích hoạt thì phí dịch vụ của tháng đó sẽ không được hoàn lại.
• Một tháng dịch vụ tiêu chuẩn được tính là 30 ngày, kể từ ngày đầu tiên gói dịch vụ được kích hoạt.

Scroll to Top